Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Kinnistu Lääne-Harju vallas

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Ohtu külas asuv hoonestatud kinnistu suurusega 19,31 hektarit!

Kinnistust 14,1 hektarit moodustab metsamaa ja 4,58 hektarit haritav maa. Kinnistul asuv hoone on kasutusel suvekoduna. 

Kasvava metsa tagavara on ligikaudu 3633 tihumeetrit, millest küpset metsa ligikaudu 2700 tihumeetrit.

ENAMPAKKUMISE ALGHIND 240 000 (kakssada nelikümmend tuhat) EUROT!

Oksjoni algus: 06.05.2021 10:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
20.05.2021 14:00
(lõpuni on aega ~ 11 päeva, 6 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 ha põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2018, 2019 ja 2020 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega või metsamajandamisega.

Oksjoni võitja kohustub kinnistuhüpoteegi kustutamise, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu. Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks. 

Ostu-müügisumma tuleb kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, hüpoteegi kustutamise, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu hüpoteegi kustutamisega, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud kohustub Ostja enda kanda võtma. 

Pildid:
768 x 1024 pikslit; 310789 baiti 768 x 1024 pikslit; 320041 baiti 768 x 1024 pikslit; 371157 baiti 768 x 1024 pikslit; 220259 baiti
768 x 1024 pikslit; 353424 baiti 768 x 1024 pikslit; 360013 baiti 768 x 1024 pikslit; 352807 baiti 768 x 1024 pikslit; 392234 baiti
1024 x 768 pikslit; 389026 baiti 768 x 1024 pikslit; 232667 baiti 768 x 1024 pikslit; 287645 baiti 768 x 1024 pikslit; 286465 baiti
768 x 1024 pikslit; 554669 baiti
Alghind:
240 000 €
Hinnasamm: 500 €
Pikenev lõpp: 10 minutit