Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Kinnistu Võrumaal

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse Võru maakonnas, Antsla vallas, Suntsi külas asuv metsamaast ja põllumaast koosnev hoonestatud kinnistu, kogupindalaga 29,75 ha!

Metsakava on koostatud aastal 2021. Kasvava metsa tagavara on 2499 tm, keskmselt 247,2 tm/ha. 

Soovituslike raiete maht 1902 tihumeetrit. Kõik raied on teostamata!

Väga hea boniteediga metsamaa, valdavalt I boniteet (!!). Tagavara juurdekasv keskmiselt 7,4 tm/ha aastas (!).

Kinnistu põllumaa on kantud PRIA registrisse: 10,62 ha (põllukultuurid). 

Põllumajandusmaa rendilepingu täpne informatsioon on kirjas oksjoni detailinfos (detailinfo avaneb sisselogides).

ALGHIND 125 000 (ükssada kakskümmend viis tuhat) EUROT!

PIIRHINNAGA OKSJON! 

Piirhind on avalik (piirhinna täpne informatsioon on kirjas oksjoni detailinfos). 

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. 

 

Oksjoni algus: 16.04.2021 11:00
Oksjoni lõpp:
27.04.2021 11:30
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul (eraisikul) on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2018, 2019 ja 2020 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Pildid:
4032 x 3024 pikslit; 1408673 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2151812 baiti 4032 x 3024 pikslit; 1901495 baiti 4032 x 3024 pikslit; 1807912 baiti
4032 x 3024 pikslit; 2325991 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2164963 baiti 4032 x 3024 pikslit; 1778925 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2434249 baiti
4032 x 3024 pikslit; 3088168 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2282839 baiti 4032 x 3024 pikslit; 4478397 baiti 4032 x 3024 pikslit; 3810333 baiti
4032 x 3024 pikslit; 2385840 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2344532 baiti 4032 x 3024 pikslit; 2363746 baiti
Alghind:
125 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Piirhinda ei saavutatud