Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Murro-Jaani kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse metsamaa enamusega hoonestatud kinnistu, asukohaga Pärnumaa, Pärnu linn, Soomra küla, Murro-Jaani.

Kinnistu üldpindala on 16,71 ha, millest metsamaad 13,01 ha, haritavat maad 0,30 ha, looduslikku rohumaad 2,67 ha, õuemaad 0,50 ha, muud maad 0,23 ha. 

Kinnistul asuvad elamiskõlbmatud hooned (vesi puudub, elekter puudub). 

Hinnanguliselt on kinnistul kasvava metsa tagavara ligikaudselt 2490 tihumeetrit.

Valdavalt I-II boniteet (!). Soovituslike raiete maht 1462 tihumeetrit. 

ENAMPAKKUMISE ALGHIND ON 133 000 (ükssada kolmkümmend kolm) TUHAT EUROT!

Enampakkumise käigus on lubatud esitada alla alghinda jäävaid hinnapakkumisi, millega Müüjale ei kaasne müügikohustust. Juhul kui enampakkumine lõppeb alla alghinda jääva hinnapakkumisega, on omanikul õigus otsustada 72 tundi, kas ta võtab pakkumise vastu või mitte. 

Oksjoni algus: 21.09.2023 11:00
Oksjoni lõpp:
12.10.2023 13:00
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul (eraisikul) on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsamajandamise ja/või põllumajandustoodete tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama MTA tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2020, 2021 ja 2022 metsamajandamise ja/või põllumajandussaaduste tootmisega.

Pildid:
4032 x 3024 pikslit; 5271529 baiti 4032 x 3024 pikslit; 4949576 baiti 4032 x 3024 pikslit; 5208856 baiti
Alghind:
133 000 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit